Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντων του Ελληνικού Στρατού για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και αερομεταφορών

MARINES

Το έργο MARINES (Military wAstes Recylced INto fuElS) έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντων του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) με τη χρήση της υδροθερμικής υγροποίησης (HydroThermal Liquefaction, HTL) για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων diesel κίνησης, θέρμανσης και αεροπορικού JP-8, τα οποία επιστρέφουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του ΕΣ.

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφίμων, πλαστικών και χαρτιού (που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες του ΕΣ), και τη μετατροπή τους μέσω της HTL σε βιοέλαιο – φέρει παρόμοια χαρακτηριστικά με του πετρελαίου – το οποίο αναβαθμίζεται σε υγρά καύσιμα. Η HTL αποτελεί ιδανική λύση αξιοποίησης, έναντι άλλων τεχνολογιών (πυρόλυση), εκμεταλλευόμενη το νερό (έως 80% στην τροφοδοσία) ως ισχυρό μέσο τεμαχισμού των οργανικών σε υδρογονάνθρακες και αποδίδοντας υψηλών προδιαγραφών βιοέλαιο.

Βασική οδηγία της ΕΕ (RED II) αποτελεί η χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών CO2 κατά 14% έως το 2030 και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 14% (2030) των συνολικών αναγκών της, προωθώντας έντονα τα βιοκαύσιμα μεταφορών και την παραγωγή ανανεώσιμων προϊόντων διύλισης (άσφαλτος, λιπαντικά, στερεά καύσιμα, πολυμερή κ.ά.).

Ο ευρωπαϊκός ενεργειακός χάρτης θέτει στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2050 κατά 80-95%, και 40% από τη χρήση βιοκαυσίμων αερομεταφορών (White Paper), σε σχέση με τις εκπομπές του 1990.

Το παρόν έργο στοχεύει στις υψηλές ποσότητες υπολειμμάτων και παραπροϊόντων τροφίμων, πλαστικών και χαρτιού που διαχειρίζεται ο ΕΣ.

Scroll to Top